พันธุ์มันสำปะหลัง

ชื่อ พันธุ์ระยอง11
ที่มา คัดเลือกจากการผลสข้ามระหว่างระยอง 5 เป็นแม่ และ CMR29-20-118 เป็นพ่อ ที่ศวร. ระยอง
ปีรับรอง 2553
คุณสมบัติ ผลผลิตหัวสด 4.77 ตัน / ไร่
  แป้งที่เก็บเกี่ยวในฤดูฝน 25.8 %
  แป้งที่เก็บเกี่ยวในฤดูแล้ง 42.8 %
  อื่นๆ ทนความแห้งแล้งได้ดี
ข้อดี มีเปอร์เซนต์แป้งสูง ให้ปริมาณแป้ง และแป้งมันแห้งสูง ทนความแห้งแล้งได้ดี
ยอด ต้น หัว
ประวัติ  
เป็นพันธุ์มันสำปะหลังที่ได้จากการผสมข้าม โดยใช้พันธุ์ระยอง 5 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงเป็นแม่ และพันธุ์ที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูง คือ พันธุ์ OMR29-20-118 เป็นพ่อ ในพ.ศ.2535 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง ให้ผลผลิตแป้งและผลผลิตมันแห้งสูง เป็นที่พอใจของเกษตรกร โรงงานแป้งมัน และลานมันเส้น มีการกระจายพันธุ์จากเกษตรกรสู่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่รู้จักในชื่อที่เรียกกันทั่วไปว่า “พันธุ์เขียวปลดหนี้ ” คำว่า “เขียว” มาจากสีของลำต้น นอกจากนี้ยังมีเอกชนนำต้นพันธุ์ไปจำหน่ายให้เกษตรกร โดยใช้ชื่อว่า “พันธุ์มังกรหยก” ด้วย
ลักษณะเด่น  
1. มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูง เมื่อเก็บเกี่ยวในฤดูฝน มีเปอร์เซ็นต์แป้ง 25.8 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลิตแป้ง 1.25 ตันต่อไร่ เก็บเกี่ยวในฤดูแล้ง เปอร์เซ็นต์แป้งจะสูงขึ้นเป็น 29-32 เปอร์เซ็นต์2. ปริมาณมันแห้งสูง มีเปอร์เซ็นต์มันแห้ง 42.8 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลิตมันแห้ง 2.00 ตันต่อไร่3. ให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 4.77 ตันต่อไร่ ใกล้เคียงกับพันธุ์ระยอง 5 และเกษตรศาสตร์ 50
ลักษณะประจำพันธุ์  
ลำต้นสีเขียวเงิน ความสูงประมาณ 170 – 220 เซนติเมตร ลำต้นโค้งเล็กน้อย มีน้ำหนักต้นดี มีการแตกกิ่ง ที่ระดับความสูงใกล้ยอด กิ่งทำมุม 60-90 องศา กับลำต้น มีจำนวนลำที่ใช้ทำพันธุ์ 1-3 ลำต่อต้น ส่วนใหญ่มี 2 ลำ ก้านใบสีเขียวอมแดง ใบกลางเป็นรูปใบหอก ใบแก่สีเขียวเข้ม ยอดอ่อนสีน้ำตาลอมเขียว เปลือกนอกของหัวสีน้ำตาล เนื้อของหัวสีขาว
ฤดูปลูกที่เหมาะสม  
 
พิ้นที่แนะนำ  
 
ความต้านทานโรค  
 
ข้อควรระวัง  
ควรเก็บเกี่ยวเมื่ออายุประมาณ 1 ปี ถ้าเก็บเกี่ยวเร็วจะให้ผลผลิตหัวสดต่ำกว่าพันธุ์รับรองพันธุ์อื่น ๆ เช่น ระยอง 5 ระยอง 72 ระยอง 90 และเกษตรศาสตร์ 50 เนื่องจากพันธุ์ CMR35-22-196 มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูง แต่สะสมน้ำหนักช้า
การรับรองพันธุ์    

 

ชื่อ พันธุ์ระยอง 5
ที่มา คัดเลือกจาก F1 ของ ศว.ร. ระยอง (27-77-10 x ระยอง 3)
ปีรับรอง 2537
คุณสมบัติ ผลผลิตหัวสด 4.4 ตัน / ไร่
  แป้งที่เก็บเกี่ยวในฤดูฝน 22.7 %
  แป้งที่เก็บเกี่ยวในฤดูแล้ง 25-27 %
  อื่นๆ  
ข้อดี ผลผลิตสูง เปอร์เซ็นต์แป้งสูงปานกลาง มีเสถียรภาพ ทนแล้ง
ยอด ต้น หัว
ประวัติ  
เป็นพันธุ์ที่เกิดจากการผสมระหว่างพันธุ์ 27-77-10 กับพันธุ์ระยอง3 เมื่อ พ.ศ. 2525 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง
ลักษณะเด่น  
1. ผลผลิตหัวสดสูง 4.42 ตัน/ไร่2. ผลผลิตมันแห้งสูง 1.55 ตัน/ไร่ และผลผลิตแป้ง 1.03 ตัน/ไร่3. มีความงอกของท่อนพันธุ์ที่ใช้ปลูกดี และต้นพันธุ์อยู่รอดจนถึงเวลาเก็บเกี่ยวสูง 93 %4. มีเสถียรภาพและการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี
ลักษณะประจำพันธุ์  
ลำต้นสีเขียวอมน้ำตาล สูงประมาณ 170 เซนติเมตร มีระดับการแตกกิ่ง 2-3 ระดับ ระดับความสูงการแตกกิ่งระดับแรก 100-120 เซนติเมตร กิ่งทำมุมกับลำต้น 15-30 องศา แผ่นใบรูปร่างเป็นแบบใบหอก ใบแก่สีเขียวเข้ม ยอดอ่อนสีม่วงอมน้ำตาล ก้านใบสีแดงเข้ม หัวรูปร่างอ้วนป้อม เปลือกหัวสีน้ำตาลอ่อน เนื้อในสีขาว
ฤดูปลูกที่เหมาะสม  
ต้นฤดูฝน เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน ปลายฤดูฝน เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม
พิ้นที่แนะนำ  
สามารถปลูกได้ดีทั้งในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ความต้านทานโรค  
ต้านทานปานกลางต่อโรคใบจุด
ข้อควรระวัง  
เป็นโรคใบไหม้ได้ง่ายกว่าพันธุ์อื่นๆ แต่อาการไม่รุนแรงถึงกับทำให้ต้นตาย
การรับรองพันธุ์  
กรมวิชาการเกษตรพิจารณาให้เป็นพันธุ์รับรอง ในปี 2537

 

ชื่อ พันธุ์ระยอง 60
ที่มา  
ปีรับรอง 2530
คุณสมบัติ ผลผลิตหัวสด 4.2 ตัน / ไร่
  แป้งที่เก็บเกี่ยวในฤดูฝน 20 %
  แป้งที่เก็บเกี่ยวในฤดูแล้ง 24 %
  อื่นๆ อายุเก็บเกี่ยว 8 เดือน
ข้อดี ต้นพันธุ์คุณภาพดี อัตราขยายพันธุ์สูง
ยอด ต้น หัว
ประวัติ  
เป็นพันธุ์ที่เกิดจากการผสมระหว่างพันธุ์ MCol1684 กับพันธุ์ระยอง 1 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง
ลักษณะเด่น  
1. เป็นพันธุ์ที่สะสมน้ำหนักหัวสดได้เร็ว โดยเมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุ 8 เดือนให้ผลผลิตหัวสด 3.15 ตัน/ไร่2. ผลผลิตสูง เมื่อเก็บเกี่ยวอายุ 12 เดือน ให้ผลผลิต 4.2 ตัน/ไร่3. ผลผลิตมันแห้งเมื่ออายุ 8 เดือน 1.22 ตัน/ไร่ และอายุ 12 เดือน 1.4 ตัน/ไร่4. ผลผลิตแป้งเมื่ออายุ 8 เดือน 0.78 ตัน/ไร่ เมื่ออายุ 12 เดือน 0.85 ตัน/ไร่
ลักษณะประจำพันธุ์  
ลำต้นสีน้ำตาลอ่อน สูงประมาณ 175 เซนติเมตร มีระดับการแตกกิ่ง 1-3 ระดับ ระดับความสูงการแตกกิ่งระดับแรก 130-150 เซนติเมตร กิ่งทำมุมกับลำต้น 15-30 องศา แผ่นใบรูปร่างเป็นแบบใบหอก ใบแก่สีเขียวเข้ม ยอดอ่อนสีเขียวอมม่วง ก้านใบสีเขียวปนแดง หัวรูปร่างอ้วนสั้น เปลือกหัวสีน้ำตาลอ่อน เนื้อในสีขาวครีม
ฤดูปลูกที่เหมาะสม  
ต้นฤดูฝน เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน ปลายฤดูฝน เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม
พิ้นที่แนะนำ  
ให้ผลผลิตดีในภาคตะวันออก
ความต้านทานโรค  
ต้านทานปานกลางต่อโรคใบไหม้
ข้อควรระวัง  
1. เมื่อเก็บเกี่ยวในฤดูฝน มีแป้งต่ำกว่า 20 % 2. เนื้อมีสีครีม บางครั้งทำให้โรงงานตัดราคา
การรับรองพันธุ์  
กรมวิชาการเกษตรพิจารณาให้เป็นพันธุ์รับรอง ในปี 2530

 

ชื่อ พันธุ์ระยอง 7
ที่มา คัดเลือกจาก F1 ของ ศว.ร.ระยอง (CMR30-71-25 x OMR29-20-118)
ปีรับรอง 2548
คุณสมบัติ ผลผลิตหัวสด 6.1 ตัน / ไร่
  แป้งที่เก็บเกี่ยวในฤดูฝน 23 %
  แป้งที่เก็บเกี่ยวในฤดูแล้ง 27-29 %
  อื่นๆ เป็นพันธุ์สำหรับปลูกปลายฤดูฝน
ข้อดี ผลผลิตและเปอร์เซ็นต์แป้งสูง ต้นพันธุ์คุณภาพดี ทนแล้ง
ยอด ต้น หัว
ประวัติ  
เป็นพันธุ์ที่ได้จากการผสมพันธุ์ของสายพันธุ์แม่ CMR31-71-25 กับสายพันธุ์พ่อ OMR29-20-118 ในปี 2535 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตและคุณภาพสูงเหมาะสมสำหรับปลูกทั้งต้นและปลายฤดูฝน
ลักษณะเด่น  
1.ปลูกปลายฤดูฝนได้ดี เนื่องจากงอกเร็ว และมีความอยู่รอดสูง2. ผลผลิตหัวสดสูงถึง 6.08 ตันต่อไร่3. มีปริมาณแป้งสูง 27.7 เปอร์เซ็นต์4. เหมาะสำหรับการใช้เครื่องขุดมันสำปะหลังติดท้ายแทรกเตอร์ หรือเครื่องขุดด้วยมือ เนื่องจากไม่มีก้านของหัว และมีจำนวนหัวมากออกรอบโคนต้น
ลักษณะประจำพันธุ์  
ลำต้นสีน้ำตาลอ่อน ต้นตั้งตรง ไม่โค้งงอ ไม่แตกกิ่ง เมื่ออายุ 1 ปี สูง 183 เซนติเมตร มีจำนวนลำต้นที่แตกจากท่อนปลูกมากกว่าพันธุ์อื่นๆ ก้านใบสีเขียวอ่อน แฉกใบกลางเป็นรูปใบหอก ใบและยอดอ่อนสีเขียวอ่อน หัวสีครีม เนื้อของหัวสีขาว ไม่มีก้านหัว
ฤดูปลูกที่เหมาะสม  
 
พิ้นที่แนะนำ  
ปลูกได้ดีในแหล่งปลูกมันสำปะหลัง
ความต้านทานโรค  
 
ข้อควรระวัง  
ถ้าปลูกในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำและกระทบภาวะแล้งยาวนาน หลังจากได้รับน้ำฝนอีกครั้ง จะเกิดการแตกตาตามลำต้นมากกว่าในสภาพปกติ ทำให้ได้ปริมาณท่อนพันธุ์ที่จะนำไปปลูกลดลง
การรับรองพันธุ์  
กรมวิชาการเกษตรพิจารณาให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อปี 2548

 

ชื่อ พันธุ์ระยอง 72
ที่มา คัดเลือกจาก F1 ของ ศว.ร.ระยอง (ระยอง 1 x ระยอง 5)
ปีรับรอง 2542
คุณสมบัติ ผลผลิตหัวสด 5.1 ตัน / ไร่
  แป้งที่เก็บเกี่ยวในฤดูฝน 20-22 %
  แป้งที่เก็บเกี่ยวในฤดูแล้ง 24 %
  อื่นๆ เหมาะกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ข้อดี ผลผลิตสูง ต้นพันธุ์คุณภาพดี ทนแล้ง มีเสถียรภาพ
ยอด ต้น หัว
ประวัติ  
เป็นพันธุ์ที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่าง พันธุ์ระยอง 1 กับพันธุ์ระยอง 5 เมื่อ พ.ศ. 2533 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เป็นพันธุ์ที่เหมาะสมที่จะปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลักษณะเด่น  
1. ผลผลิตหัวสดสูง 5.09 ตัน/ไร่2. ผลผลิตแป้งสูง 1.07 ตัน/ไร่3. ผลผลิตมันแห้งสูง 1.71 ตัน/ไร่4. ปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยให้ผลผลิตหัวสด 5.55 ตัน/ไร่ ผลผลิตแป้ง 1.23 ตัน/ไร่ และผลผลิตมันแห้ง 1.91 ตัน/ไร่5. ท่อนพันธุ์มีความอยู่รอดถึงเก็บเกี่ยวสูงถึง 92 % 6. ทรงต้นดี แตกกิ่งบ้างเล็กน้อยในระดับที่สูงจากโคนต้น สามารถทำให้ขยายพันธุ์ได้มากขึ้น
ลักษณะประจำพันธุ์  
ลำต้นสีเขียวเงินสูงประมาณ 200 เซนติเมตร มีระดับการแตกกิ่ง 0-1 ระดับ ความสูงของการแตกกิ่งระดับแรก 130-140 เซนติเมตร กิ่งทำมุมกับลำต้น 60-75 องศา ใบแก่สีเขียวเข้ม ก้านใบสีแดงเข้ม ความยาวก้านใบ 25-30 เซนติเมตร ยอดอ่อนสีม่วง เปลือกหัวสีขาวนวล เนื้อในสีขาว
ฤดูปลูกที่เหมาะสม  
ต้นฤดูฝน เดือนพฤษภาคมถึงเดือยมิถุนายน ปลายฤดูฝน เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม
พิ้นที่แนะนำ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ความต้านทานโรค  
ต้านทานต่อโรคใบจุด และต้านทานปานกลางต่อโรคใบไหม้
ข้อควรระวัง  
เมื่อปลูกในภาคตะวันออก ไม่ควรเก็บเกี่ยวในฤดูฝน เพราะอาจทำให้มีแป้งต่ำกว่า 20 %
การรับรองพันธุ์  
กรมวิชาการเกษตรพิจารณาให้เป็นพันธุ์รับรอง ในปี 2543

 

ชื่อ พันธุ์ระยอง 9
ที่มา คัดเลือกจากเมล็ด F1 ของศว.ร. ระยอง (CMR31-19-23 x OMR29-20-118)
ปีรับรอง 2548
คุณสมบัติ ผลผลิตหัวสด 4.9 ตัน / ไร่
  แป้งที่เก็บเกี่ยวในฤดูฝน 24 %
  แป้งที่เก็บเกี่ยวในฤดูแล้ง 28-31 %
  อื่นๆ เหมาะกับอุตสาหกรรมเอทานอล
ข้อดี เปอร์เซ็นต์แป้งและผลผลิตสูง ต้านทานโรค อัตราการขยายพันธุ์สูง
ยอด ต้น หัว
ประวัติ  
เป็นพันธุ์ที่ได้จากการผสมพันธุ์ของสายพันธุ์แม่ CMR31-19-23 กับสายพันธุ์พ่อ OMR29-20-118 ในปี 2535 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เป็นพันธุ์ที่มีผลผลิตแป้งและมันแห้งสูง และยังเป็นพันธุ์ที่เหมาะสมในการใช้ผลิตเอทานอลด้วย
ลักษณะเด่น  
1. ผลผลิตแป้ง 1.24 ตันต่อไร่ และผลผลิตมันแห้ง 2.11 ตันต่อไร่2.ให้ผลผลิตเอทานอลสูงทุกอายุเก็บเกี่ยว เมื่ออายุเก็บเกี่ยว 8 12 และ 18 เดือน ให้เอทานอล 191 208 และ 194 ลิตรต่อตันหัวสดตามลำดับ3. ทรงต้นดี สูงตรง อัตราการขยายพันธุ์สูงกว่า 1:8
ลักษณะประจำพันธุ์  
ลำต้นสีน้ำตาลอมเหลือง ไม่ค่อยแตกกิ่ง เมื่ออายุ 1 ปี สูง 235 เซนติเมตร แตกกิ่งน้อยอยู่ในระดับ 0-2 ความสูงที่แตกกิ่ง 160-190 เซนติเมตร มุมของกิ่ง 45-60 องศา ก้านใบสีเขียวอ่อนอมชมพูมีความยาว 25-30 เซนติเมตร แฉกใบกลางเป็นรูปใบหอก ใบและยอดอ่อนสีเขียวอ่อน หัวสีน้ำตาลอ่อน เนื้อของหัวสีขาว
ฤดูปลูกที่เหมาะสม  
 
พิ้นที่แนะนำ  
ปลูกได้ดีในทุกแหล่งปลูกมันสำปะหลัง ศักยภาพในการให้ผลผลิตขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และการดูแลรักษา
ความต้านทานโรค  
 
ข้อควรระวัง  
ควรเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 1 ปี เนื่องจากมีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงแต่สะสมน้ำหนักช้า การเก็บเกี่ยวเร็วจะให้ผลผลิตหัวสดต่ำกว่าพันธุ์มาตรฐานอื่นๆ
การรับรองพันธุ์  
กรมวิชาการเกษตรพิจารณาให้เป็นพันธุ์รับรอง ในปี 2549

 

ชื่อ พันธุ์ระยอง 90
ที่มา คัดเลือกจาก F1 ของ ศว.ร.ระยอง
ปีรับรอง 2534
คุณสมบัติ ผลผลิตหัวสด 3.8 ตัน / ไร่
  แป้งที่เก็บเกี่ยวในฤดูฝน 24 %
  แป้งที่เก็บเกี่ยวในฤดูแล้ง 27-29 %
  อื่นๆ  
ข้อดี เปอร์เซ็นต์แป้งสูง ผลผลิตสูง
ยอด ต้น หัว
ประวัติ  
เป็นพันธุ์ที่เกิดจากการผสมระหว่างพันธุ์ CMC 76 กับพันธุ์ V 43 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง
ลักษณะเด่น  
1. ผลผลิตหัวสดสูง เมื่อเก็บเกี่ยวอายุ 12 เดือน ให้ผลผลิต 3.81 ตัน/ไร่2. มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูง ประมาณ 24 % ในฤดูฝน3. ผลผลิตมันแห้งสูง 1.4 ตัน/ไร่ และผลผลิตแป้ง 0.96 ตัน/ไร่
ลักษณะประจำพันธุ์  
ลำต้นมีลักษณะโค้ง สีน้ำตาลอ่อน สูงประมาณ 165 เซนติเมตร มีระดับการแตกกิ่ง 0-2 ระดับ ระดับความสูงการแตกกิ่งระดับแรก 120-140 เซนติเมตร กิ่งทำมุมกับลำต้น 75-90 องศา แผ่นใบรูปร่างเป็นแบบใบหอก ใบแก่สีเขียวเข้ม ยอดอ่อนและก้านใบสีเขียวอ่อน หัวรูปร่างยาวเรียว เปลือกหัวสีน้ำตาลเข้ม เนื้อในสีขาว
ฤดูปลูกที่เหมาะสม  
ต้นฤดูฝน เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน
พิ้นที่แนะนำ  
สามารถปลูกได้ดีทั้งในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีดินค่อนข้างดี
ความต้านทานโรค  
ต้านทานต่อโรคใบไหม้
ข้อควรระวัง  
1. ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดของแมลงหวี่ขาวอยู่เสมอ2. ตอบสนองต่อปุ๋ยและความอุดมสมบูรณ์ของดิน จึงให้ผลผลิตสูงในดินที่ดีหรือค่อนข้างดี ควรใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำ (สูตร 15-7-18 หรือ 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่)3. ลำต้นมรลักษณะโค้ง ถ้าหากแตกกิ่ง จะทำให้ปฏิบัติดูแลรักษาได้ยาก4. ต้นพันธุ์สำหรับนำไปใช้ปลูกเสื่อมคุณภาพเร็วในฤดูแล้ง เมื่อตัดต้นพันธุ์แล้วควรรีบปลูก ไม่ควรเก็บต้นพันธุ์ไว้นานเกิน 2 สัปดาห์ เพราะความงอกลดลง
การรับรองพันธุ์  
กรมวิชาการเกษตรพิจารณาให้เป็นพันธุ์รับรอง ในปี 2534

 

ชื่อ พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50
ที่มา  
ปีรับรอง  
คุณสมบัติ ผลผลิตหัวสด 4.4 ตัน / ไร่
  แป้งที่เก็บเกี่ยวในฤดูฝน 23 %
  แป้งที่เก็บเกี่ยวในฤดูแล้ง 28 %
  อื่นๆ ต้นพันธุ์เก้บไว้ได้นานประมาณ 30 วันหลังตัด
ข้อดี ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี
ยอด ต้น หัว
ประวัติ  
 
ลักษณะเด่น  
งอกดี หัวดก และมีลักษณะเ็ป็นกลุ่ม มีปริมาณแป้งในหัวสูง
ลักษณะประจำพันธุ์  
ลำต้นโค้งเล็กน้อย สีเขียวเงิน สูง 180- 250 ซม. แตกกิ่งระดับแรกที่ความสูง 80-150 ซม.
ฤดูปลูกที่เหมาะสม  
 
พิ้นที่แนะนำ  
สามารถปลูกได้ทั่วประเทศ
ความต้านทานโรค  
 
ข้อควรระวัง  
 
การรับรองพันธุ์  

 
ที่มา ศูนย์สารสนเทศ กรมวิชาการเกษตร

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv