โรคข้าว

- โรคไหม้ (Rice Blast Disease)
- โรคใบจุดสีน้ำตาล (Brown Spot Disease)
- โรคใบขีดสีน้ำตาล (Narrow Brown Spot Disease)
- โรคใบวงสีน้ำตาล (Leaf Scald Disease)
- โรคกาบใบแห้ง (Sheath blight Disease)
- โรคกาบใบเน่า (Sheath Rot Disease)
- โรคเมล็ดด่าง (Dirty Panicle Disease)
- โรคถอดฝักดาบ (Bakanae Disease)
- โรคขอบใบแห้ง (Bacterial Leaf Blight Disease or Bacterial Blight Disease)
- โรคใบขีดโปร่งแสง (Bacterial Leaf Streak Disease)
- โรคใบสีส้ม (Rice Tungro Disease or Yellow Orange Leaf Disease)
- โรคใบหงิก (โรคจู๋) (Rice Ragged Stunt Disease)
- โรคหูด (Gall Dwarf Disease)
- โรคเขียวเตี้ย (Grassy Stunt Disease)
- โรคใบสีแสด (Orange Leaf Disease)
- โรคเหลืองเตี้ย (Yellow Dwarf Disease)
- โรครากปม (Root-knot Disease)
- โรคใบแถบแดง (Red Stripe Disease)
- โรคเมาตอซัง (Akiochi)
- โรคกล้าเน่าในกระบะเพาะ (Seedling Rot Disease in Nursery Box)
- โรคลำต้นเน่า (Stem Rot Disease)

ข้อมูลเพิ่มเติมเชื่อมโยงไป สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว

______________________________________________________________________________________

ที่มา: – สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว (http://www.brrd.in.th)

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv