ขลุบหมุนพ่วงรถไถเดินตาม

http://www.brrd.in.th/rkb2/machine/images/content/image/rice_mach18.jpg

จากการเตรียมดินโดยรถไถเดินตามขนาดเล็กด้วยผาล 2 ใบ อาจทำงานได้เพียง 1 ไร่/ชม. ดังนั้นสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมจึงได้เพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมดิน โดยออกแบบและพัฒนาขลุบหมุนสำหรับพ่วงรถไถเดินตามเพื่อเตรียมดินขั้นที่หนึ่ง และขั้นที่สองโดยใช้ต้นกำลัง 14 แรงม้าสำหรับขับเคลื่อนขลุบหมุน ซึ่งแยกอิสระจากเครื่องต้นกำลังรถไถเดินตาม (8-11 แรงม้า) ซึ่งประสิทธิภาพโดยประมาณ 2 ไร่/ชม. (เตรียมขั้นที่ 1 และ 2) หรือเพิ่มขึ้น 1 เท่า
 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเชื่อมโยงไป สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

___________________________________________________

ที่มา : สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv